Welkom op de site van ‘beeldend meer mens’. Mijn naam is Jacqueline de Schipper, beeldend vaktherapeut.

www.beeldendmeermens.nl

praktijk voor beeldende vaktherapie en specialistische begeleiding vanuit beeldende therapie
Beeldend meer mens wil er zijn voor mensen met dementie.                        Als u of uw naaste lijdt aan dementie is het een opgave daar goed mee om te gaan. Hoe om te gaan met het minder worden van het geheugen, het kleiner worden van de woordenschat en het steeds meer de grip op het leven verliezen. Hoe je nog mens te weten. Apathie en depressie dreigen vaak. Dementie is voor velen van ons een moeilijke ziekte om mee om te gaan. Creatief aan het werk gaan geeft mensen vaak het gevoel weer meer mens te zijn. Al schilderend, tekenend of kleiend kunt u zich zonder woorden uiten. Uit u op deze manier moeilijke gevoelens dan worden deze zo erkend en daardoor verzacht. Vaak geeft het creatief werken veel plezier en voldoening. Hier heeft u de regie, u bent aan het kiezen en iets aan het maken. Het is niet nodig iets te kunnen. Wat u maakt is goed. Als u zo aan het werk bent doet u geen beroep op uw denken maar meer op uw gevoelens en uw beleving. U bent gefocust op uw werkstuk. Zo kunt u meer helderheid ervaren, u voelt zich weer meer mens. Uitspraken van drie mensen over wat dit creatieve werken met hen deed: “Net als de bloemen (die we schilderden) voel ik mij omhoog groeien.” “Je kunt je innerlijk helemaal in het tekenen leggen.” en bij het boetseren: “dat ik dit niet eerder ben gaan doen, dit is zo fijn om te doen, dat ik dit niet eerder ben gaan doen.” over het wol vilten: “het is hard werken en spannend, ik weet niet hoe het wordt, jij weet dat wel.” en over het resultaat: “ik ben er trots op.” Uit een interview met een medewerker van Herbergier Arnhem over wat zij ziet gebeuren met de mensen bij deze begeleiding: “Je appelleert aan dingen die eigenlijk heel diep in hen zitten, die laat je naar boven komen. Zo vinden zij weer meer van zichzelf.” Andere medewerkster: “deze bewoonster wil door de band met jou en de structuur van elke week nu meer dan voorheen.”
startpagina wat is beeldende therapie voor wie en waar door wie tarieven en vergoedingen praktische informatie contact